Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

Μαθησιακές Δυσκολίες

Συντονιστής: Ιωάννης Κοσμόπουλος

Μαθησιακές Δυσκολίες στο ελληνικό σχολείο : Η Ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα απέναντι στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Προτάσεις
παρέμβασης

Αναστασία Κατσούγκρη - Ειδική Παιδαγωγός – Συγγραφέας, Διευθύντρια Σχ Μονάδας, Υπ Διδάκτωρ Παν Πατρών

Βιογραφικό Ομιλητή

Η Αναστασία Κατσούγκρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής – ΕΚΠΑ με εξειδίκευση στα άτομα με κινητική αναπηρία.

Έχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες- Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών .
Υπήρξε μέλος της επιστημονικής και ερευνητικής ομάδας στάθμισης εργαλείων ανίχνευσης

Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και της Ομάδας Έργου του ΙΕΠ με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης»


Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών ( ΠΕΛ) , της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων Καταναλωτών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Διονύσου εκπροσωπώντας την Διεύθυνση ΠΕ Αν. Αττικής.

Περίληψη Ομιλίας

Ένα από τα θέματα που έχει απασχολήσει την Ελληνική αλλα και την διεθνή  εκπαιδευτική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν συχνά μαθητές σε όλες τις βαθμίδες στην διαδικασία της μάθησης η οποία συχνά αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και στοχευμένα οδηγεί στη σχολική αποτυχία, σχολική διαρροή με ότι συνεπάγεται αυτό για την κοινωνία.

Οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί των εκπαιδευτικών για το ποιος είναι ο λόγος που καθιστά δύσκολο σε ορισμένα παιδιά να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου, γίνονται ολοένα και πιο έντονοι καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται πιέζοντας μαθητές και γονείς.

Η νέα γενιά καλείται να αναλάβει ρόλους σε μία κοινωνία η οποία απαιτεί από τα μέλη της, όχι μόνο υψηλά ανεπτυγμένη αναγνωστική δεξιότητα αλλά και ειδικές δεξιότητες γραμματισμού σε περιβάλλοντα υψηλής τεχνολογίας. Όμως τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και στις αναπτυγμένες τα δεδομένα που αφορούν το ρυθμό διάδοσης του γραμματισμού είναι απογοητευτικά.

Τι γίνεται στο σημερινό ελληνικό σχολείο ; Πώς αντιμετωπίζονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες; Πόσο ενημερωμένοι  και ευαισθητοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί; Προτάσεις για παρέμβαση και βελτίωση της κείμενης κατάστασης.

ChatGPT: Μια Ψηφιακή Γέφυρα στην Ειδική Εκπαίδευση - Ξεκλειδώνοντας
Δυνατότητες και Ανοίγοντας Ορίζοντες

Βασίλης Κουρμπέτης - Σύμβουλος A Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  Αυτοτελές Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων  Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Βιογραφικό Ομιλητή

Επιστημονικός Σύμβουλος Α ́ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρος.

Περίληψη Ομιλίας

Στον σύγχρονο κόσμο της εκπαίδευσης, η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, ανοίγει νέους δρόμους για την ενίσχυση και την προσαρμογή της μάθησης στις ειδικές ανάγκες των μαθητών. Η παρουσίασή μας θα αναδείξει πώς το ChatGPT
μπορεί να γίνει ένας κρίσιμος εκπαιδευτικός σύμμαχος, προσφέροντας τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Εκπαίδευση.

Εξατομικευμένη Μάθηση: Θα εξετάσουμε πώς το ChatGPT μετατρέπει το περιεχόμενο της μάθησης, κάνοντάς το ευέλικτο και προσβάσιμο, προσαρμόζοντας το στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή. Ειδικά για τους μαθητές με αναπηρία, αυτή η δυνατότητα αποτελεί ένα ουσιώδες εργαλείο για την ενίσχυση της κατανόησης και της συμμετοχής τους στη μάθηση.

Ενίσχυση Επικοινωνίας: Θα αναλύσουμε πώς το ChatGPT βοηθά στη βελτίωση της επικοινωνίας, παρέχοντας υποστήριξη σε μαθητές με δυσκολίες στην ομιλία ή τη γραφή. Το ChatGPT μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός, καθιστώντας την επικοινωνία πιο προσιτή και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των μαθητών.

Διαδραστική Μάθηση: Θα παρουσιάσουμε πρακτικά παραδείγματα όπου το ChatGPT έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαδραστικών και προσβάσιμων μαθησιακών εμπειριών. Ειδικά για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, το ChatGPT μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο εκπαιδευτικό πόρο, προσφέροντας προσαρμοσμένη υποστήριξη και διευκολύνοντας την συμπερίληψή τους στη μαθησιακή διαδικασία.
Η ενσωμάτωση του ChatGPT στην Ειδική Εκπαίδευση προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για προσαρμοσμένη και διαδραστική μάθηση. Η σωστή χρήση και η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας μπορούν να αναδείξουν τις δυνατότητες κάθε μαθητή, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη και εμπλουτισμένη μαθησιακή εμπειρία.

Εφαρμογή στην τάξη γενικής παιδείας τεχνικών συμπερίληψης παιδιών με
Μαθησιακές Δυσκολίες

Νίκος Τομαράς - Σύμβουλος/Ψυχοθεραπευτής, Ειδικός Εκπαιδευτικός

Βιογραφικό Ομιλητή

Ο Νίκος Τομαράς ξεκίνησε τις σπουδές του με τα Παιδαγωγικά, συνέχισε στη Νομική Σχολή που δεν ολοκλήρωσε καθότι τον κέρδισε η αγάπη του για τα παιδιά επιλέγοντας να δουλέψει ως δάσκαλος στην ιδιωτική και αργότερα στη δημόσια εκπαίδευση.
Μετά τη μετεκπαίδευσή του στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικεύτηκε σε προγράμματα διάγνωσης και αποκατάστασης Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών.
Ακολούθησαν οι σπουδές του στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία επιλέγοντας το μεταπτυχιακό στο University of East London (MA Counselling and Psychotherapy).

Ασχολείται με τις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (Νοητική Αδυναμία, Διαταραχές της Επικοινωνίας, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας, Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, Κινητικές Διαταραχές, Άλλες Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές) περίπου τριάντα χρόνια.
Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για τη διάγνωση και αποκατάστασή τους, όπως επίσης και σε ομάδες παραγωγής αποκαταστασιακού και εκπαιδευτικού υλικού.
Έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα, ενώ η μεταπτυχιακή του έρευνα έχει τίτλο:
«Κατανοώντας σε βάθος το βίωμα του πατέρα με παιδί διαγνωσμένο με μαθησιακές δυσκολίες στο δημοτικό σχολείο».

Έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών σε συνέδρια και συχνά συμμετέχει σε ημερίδες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γονέων, εκπαιδευτικών, φοιτητών, ιατρών και άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται με το παιδί.

Με τη συμμετοχή του σε διαφορά επιστημονικά σωματεία (Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών, Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης Δυσκολιών Μάθησης, Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Εταιρεία Μελέτης της Ανάπτυξης Παιδιών και Εφήβων, Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) έχει υπηρετήσει και υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια τον χώρο αυτό.

Περίληψη Ομιλίας

Η ικανότητα της μάθησης ανήκει μαζί με τη γλώσσα και την επικοινωνία στα βασικά, έμφυτα, ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Οι δυσκολίες στη μάθηση που συναντούσαν ορισμένα άτομα θεωρούνταν για αιώνες φυσική συνέπεια του γεγονότος ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο ικανοί. Η άποψη αυτή ενοχοποιούσε το ίδιο το άτομο για την αποτυχία του και συνηγορούσε στην εγκατάλειψη του από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Σήμερα πλήθος ερευνών απασχολούν οι προτάσεις βοήθειας της σχολικής κοινότητας για τη συμπερίληψη όλων των μαθητών. Η σωστή διδασκαλία, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και της οικογένειας, οι απόψεις και η στάση τους επηρεάζουν βαθύτατα τόσο τον τρόπο με τον οποίο μαθητές με δυσκολίες μάθησης αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους όσο και την επιτυχία τους στο σχολείο και στη ζωή.

Ποιες άραγε παιδαγωγικές και διδακτικές μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί και έχουν οδηγήσει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα; Πώς η θεωρία μπορεί να αναδείξει δοκιμασμένες τεχνικές παρέμβασης λειτουργίας της τάξης;

Στην παρέμβαση αυτή θα παρουσιαστούν συγκεκριμένοι τρόποι οργάνωσης της σχολικής τάξης, όπου ο μη παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας αποτελεί έμπνευση για όλους να μαθαίνουν και να θέλουν να ασχοληθούν με τα δρώμενα της σχολικής κοινότητας.

Οι Επιτελικές Λειτουργίες και η σημασία τους στην παρέμβαση σε
μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Ηλίας Βασιλείου - Γλωσσολόγος- Ειδικός Παιδαγωγός, PhD, MSc SEN, PgCert in Behaviour Management, University of Athens, Nottingham Trent University

Βιογραφικό Ομιλητή

Ο Ηλίας Βασιλείου εξειδικεύτηκε στη Γλωσσολογία, στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αριστεύσασα διπλωματική στο πεδίο της Γλωσσολογίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Είναι αριστούχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στην “Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία και Συμβουλευτική” και  επιπλέον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο με “Merit” από το Nottingham Trent University στο πεδίο του “Behaviour Management”.

Η Διδακτορική Διατριβή του, επίσης από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει λάβει ομοφώνως άριστα και κινείται στο πεδίο της παρέμβασης στην παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, ενώ είναι από τις πρώτες διατριβές στην Ελλάδα με παρεμβατικές μεθόδους και πρακτικές προτάσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και σε εφήβους μαθητές.

Η Μετα-Διδακτορική του έρευνα κινείται στον χώρο της μελέτης των Επιτελικών Λειτουργιών (Executive Functions) μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, αλλά και μαθητών με τυπική ανάπτυξη.

Ως συνεργαζόμενος Καθηγητής, έχει διδάξει επί συναπτά έτη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, σε προγράμματα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και επί σειρά ετών δίδαξε στο University of East London, στο πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει επίσης επιμορφώσει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Ειδική Αγωγή σε σχολικές περιφέρειες της χώρας σε συνεργασία με Συμβούλους της Ειδικής και της Γενικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ έχει παρουσιάσει εκπομπές στην κρατική εκπαιδευτική τηλεόραση στο πεδίο της παραγωγής γραπτού λόγου.

Είναι ο σχεδιαστής και συγγραφέας της σειράς Δομημένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Educational Playbox των Εκδόσεων Γρηγόρη στην Παρέμβαση στον Γραπτό Λόγο, για μαθητές με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες, τα οποία έχουν μεταφραστεί και στην Αγγλική Γλώσσα. Διαθέτει πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε περιοδικά και συνέδρια, έχει υπάρξει μέλος οργανωτικών  επιτροπών και έχει επιμεληθεί την έκδοση τόμων  πρακτικών συνεδρίων με διεθνή συμμετοχή.

Έχει εργαστεί και συνεργαστεί με πλήθος εκπαιδευτικών φορέων Ειδικής Αγωγής στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με Κολλέγια και διεθνείς φορείς πιστοποίησης, με ειδικά σχολεία, ιδρύματα για το παιδί, κέντρα αξιολόγησης και υποστήριξης, συλλόγους για μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, για άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κλπ.

Νευροαναπτυξιακές Διαταρχές

Συντονιστής: Θεόδωρος Γούπος

Ο ρόλος ενός κοινοτικού κέντρου Ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου στην έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση.

Ιορδάνης Νεσλεχανίδης - Εργοθεραπευτής, med Special educator, Παίδων Πεντέλης (Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου 2ου τομέα)

Ο Ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού σε ένα σύγχρονο συμπεριληπτικό Σχολείο

Θεόδωρος Γούπος - Σχολικός σύμβουλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης, Συγγραφέας

Το Θεατρικό Παιχνίδι στην ειδική ενταξιακή εκπαίδευση στο Ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα

Τσέλιου Βασιλική -

Οι Επιτελικές Λειτουργίες και η σημασία τους στην παρέμβαση σε
μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Κούλα Πανάγου - Εκπαιδευτικός και η Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Εφαρμογή του LEGO®-Based Therapy στην Αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή

Γεωργία Βορίση - Λογοπεδικός, Σύμβουλος Portage

Πρώιμη Αισθητικοκινητική Παρέμβαση:
Οικοδομώντας πολυεπιστημονικά στην ειδική αγωγή

Συντονίστρια: Δρ. Μαρία Κυριακίδου

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση στη Λιλιπούπολη των Ευάλωτων Πρόωρων
Νεογνών

Δρ Μαρία. Κυριακίδου - PT, MSc, PhD - Επίκουρη Καθηγήτρια, Αν. Διευθύντρια Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής μήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Ομιλητή

Η κ. Κυριακίδου έχει εκπονήσει τη διδακτορική διατριβής της σε πρώϊμη παρέμβαση με τη μέθοδο νευροεξελικτικής αγωγής σε πρόωρα νεογνά υψηλού κινδύνου και έχει εργαστεί 3 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα (ως ιδιώτης εργαστηριούχος) και 10 χρόνια σε Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Θεσσαλονιίκη) ως φυσικοθεραπεύτρια, συμπεριλαμβανομένου ως φυσικοθεραπεύτρια στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Πλέον εργάζεται ως επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Φυσικοθεραπείας και διαθέτει αρκετές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Πρώιμη παρέμβαση:  Ενίσχυση των αναδυόμενων ικανοτήτων κάθε μικρού ηρώα.

Μάρθα Ι. Ηλιοπούλου - Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος MASpecialEducation/B.T.E.CEdexcel, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Βιογραφικό Ομιλητή

Η Ηλιοπούλου Μάρθα είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, διαθέτει επαγγελματική εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και στα προβλήματα συμπεριφοράς. Ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εγγεγραμμένη στα μητρώα ενηλίκων, ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ, Μητρώο Επιμορφωτών της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ).

Επιπρόσθετα, είναι πιστοποιημένη σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής σε εφήβους, τις οικογένειες τους και συνεργάζεται με φροντιστήρια ανά τη χώρα. Η πολυετή της εκπαίδευση περιλαμβάνει την επάρκεια χορήγησης σταθμισμένων εργαλείων όπως Α΄ ΤΕΣΤ, Αθηνά ΤΕΣΤ, Α.Κ.Ο.Α, Λα-τ-ω Τεστ, Detroittest, Μαθηματικής Επάρκειας, Πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης, TEACCH, MathPro-S Test, ΠΑΙΣ, παιγνιοθεραπεία, θεατρικό παιχνίδι, ΕΔΑΛΦΑ, ΕΔΕΠΠΕ καθώς επίσης έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η επαγγελματική της εμπειρία αφορά, κατά κύριο λόγο, παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και τις οικογένειές του. Ειδικότερα, έχει εργαστεί σε δομές ειδικής εκπαίδευσης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πραγματοποιεί ομιλίες και επιμορφωτικά προγράμματα για το παιχνίδι και την ανάπτυξη των παιδιών σε δημόσιους φορείς, σε γονείς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές. Επίσης, είναι συντονίστρια επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο ΕΕΠΕΚ. Επιπροσθέτως, πραγματοποιεί ομιλίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πλαίσια ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.Eίναι επόπτρια ειδικών θεραπευτών, γονέων και δομών ειδικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αναπτυξιακή πορεία παιδιών και εφήβων, στον σχεδιασμό ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων, στη δημιουργία και στάθμιση αξιολογητικών εργαλείων, καθώς και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για ενίσχυση γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στην κίνηση.

Δρ. Σαλβαρά Μαρίνα - Ph.D., Post-Ph.D (IKY). Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ 28

Βιογραφικό Ομιλητή

Η Μαρίνα Σαλβαρά είναι πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας, Κινησιολογίας του Ανθρώπου και πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ειδική Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από την Διδακτορική Σχολή του Πανεπιστημίου Semmelweis στην Διδακτική Μεθοδολογία της Κίνησης και Κάτοχος Μεταδιδακτορικού τίτλου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών στην Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Νευροαναπτυξιακή αξιολόγηση. Εργαζόταν επί 17 έτη σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ως υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης φοιτητών. Είναι Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με αυτόνομο διδακτικό έργο στο μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας". Ανέλαβε τον Απρίλιο 2023 ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης του κλάδου Φυσικοθεραπευτών (ΠΕ 28).

ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Συντονίστρια: Γεράσιμος Ρούσσος

Διαταραχές Λόγου - Ομιλίας

Ιωάννα Μπούκη - Λογοθεραπεύτρια

Η Εφαρμογή του LEGO®-Based Therapy στην Αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή

Γεωργία Βορίση - Λογοπεδικός, Σύμβουλος Portage

Το Θεατρικό Παιχνίδι στην ειδική ενταξιακή εκπαίδευση στο Ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα

Τσέλιου Βασιλική - Λογοθεραπεύτρια

Ο ρόλος ενός κοινοτικού κέντρου Ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου στην έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση.

Ιορδάνης Νεσλεχανίδης - Εργοθεραπευτής

Έχει το παιχνίδι όρια; Δουλεύοντας το θέμα των ορίων παιγνιοθεραπευτικά

Κούλα Πανάγου - Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ο Ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού σε ένα σύγχρονο συμπεριληπτικό Σχολείο

Κωνσταντίνος Τζίμας & Θεόδωρος Γούπος